vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 24072 ha
Intravilan: 600,1 ha
Extravilan: 23470,9 ha
Populatie: 4889
Gospodarii: 1592
Nr. locuinte: 1910
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 8
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ciucsângeorgiu, Armăşeni, Armăşeni-Noi, Potiond, Bancu, Cotormani, Eghersec, Ciobănuş, Ghiurche
Activitati specifice zonei:
Agricultură, bazată pe cultura cartofului
Creşterea animalelor (ovine, bovine)
Exploatarea păşunilor naturale şi a pădurilor
Activităţi de prelucrare a lemnului
Comerţ
Obiective turistice:
Zonă de agrement Băile Adorjan
Bisericile romano-catolice din satele Ciucsângeorgiu-Bancu şi Armăşeni
Capelele romano-catolice
Monumente istorice
Casa memorială "Gal Sandor" din satul Ciucsângeorgiu din anul 1822
Gospodării ţărăneşti
Porţile secuieşti din anii 1800
Conacul Adorjan Emeric, din anul 1797, satul Armăşeni
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Reţea de alimentare cu apă
Modernizare drumuri comunale şi judeţene
Sală de sport
Modernizare, reabilitare Cămine culturale
Amenajare gropi de gunoi
Canalizare şi staţii de epurare